0971 345 993

ĐÀO TẠO CẮT – UỐN – NHUỘM

Đào tạo quan niệm và thái độ đúng của người thợ cắt tóc. …
Học viên được chuyên gia hướng dẫn nghệ thuật xây dựng hình ảnh …
Khóa học nghệ thuật tạo mẫu tóc có 3 khóa: Uốn – Duỗi – Nhuộm