0971 345 993

DỊCH VỤ NỐI TÓC

Nối nguyên đầu 2-3 chùm.
Giá 1 triệu/1 chùm.
Độ dài tuỳ chọn 50,60,70 cm.
Miễn phí uốn duỗi nhuộm .
Nâng mối nối:200k/1 chùm